תנאי שימוש

 

 1. אתר The Brand Online (להלן: "האתר") הוא אתר בו תוכלו למצוא מאמרי תוכן מקצועי אודות עולם השיווק הדיגיטלי וכן לפנות בנוגע לקבלת שירותי ייעוץ בתחום הדיגיטל ולרכוש קורסים דיגיטליים מקוונים בתחום זה. וכל מי שמשתמש באתר ו\או בתכניו ו\או במידע המופיע בו (להלן: "המשתמשים") מוזמן לעשות בו שימוש בכפוף להסכמה לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן
 2. אנו מבקשים כי תקראו את תנאי השימוש של האתר בקפידה שכן עצם הכניסה לאתר, השהות והגלישה בו וכל שימוש נוסף שהוא על מכלול נגזרותיו מהווים הסכמה חד-משמעית מפורשת לכל תנאי השימוש המוצגים להלן. במידה ואינכם מסכימים לאחד מתנאי השימוש נבקשכם לצאת מהאתר לאלתר. 
 3. במידה ובחרתם לעשות כל שימוש שהוא באתר ו\או במידע ו\או בתכנים המפורסמים בו  לא תהיה לכם כל תביעה, טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר, מנהלי הקורסים, מפעילי האתר או מי מטעמם.
 4. יצוין כי כל האמור לעיל חל על השימוש באתר ועל מכלול תכניו והשירותים המוצעים בו בכל אמצעי תקשורת קיים וזמין – לרבות מחשבים, טלפונים סלולריים, טאבלטים וכיו"ב – וכן בין אם אתם עושים שימוש באינטרנט או בכל אמצעי תקשורת אחר
 5. בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשוים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
 6. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
 7. מכלול התכנים  והמידע המוצגים באתר מוצעים למשתמשים כפי שהם (As Is) ומתבססים על מידע שהנו נחלת הכלל ונחשב מהימן. אנו עושים ככל יכולתנו על מנת להעביר לכם את המידע בצורה המהימנה והמקצועית ביותר.  ואולם, ייתכן וחלק מהמידע מקורו בצד ג' ועל אף מאמצינו לבחון את נכונות המידע ותקינותו – הרי שאנו לא מתיימרים להצליח לעשות זאת באופן מלא. אשר על כן, יצוין כי הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות לטעויות או שגיאות שעלולות להיות מוצגות באתר
 8. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה או נזק שייגרמו בעקיפין או במישרין לכל צד שהוא כתוצאה מהשימוש במידע או בשירותים המוצגים ומוצעים באתר. 
 9. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר \ חוסר זמינות של האתר או המידע או כל שינוי נוסף באתר זה.
 10. שירותי הייעוץ המוענקים במסגרת פעילות האתר מבוססים על הידע המקצועי והניסיון שרכשו מנהלי האתר לאורך השנים  – אך ברור ונהיר הוא שגם אם הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה על מנת להעניק ייעוץ מקצועי מיטבי הרי שאין בידע הזה בכדי לתת מענה מקיף וחד-משמעי לכל סוגיה שהיא או כל תרחיש שהוא. אשר על- כן ולמען הסר ספק, אין הנהלת האתר או מי מטעמה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה ממתן שירותי הייעוץ המוצעים באתר זה.
 11. למען הסר ספק, יובהר כי סרטוני הקורסים המוצעים באתר זה מאוחסנים על שרתים השייכים לחברת VIMEO בלבד (בתשלום מצד הנהלת האתר) ומכאן שאין להנהלת האתר כל שליטה בזמינותם ו\או בגישה אליהם תחת שום תרחיש או תנאי שהוא. יובהר, כי אין הנהלת האתר אחראית לכל פגיעה או נזק שעלולים להיגרם כתוצאה מחוסר היכולת לגשת באופן זמני או תמידי לקורס שנרכש – וכי כל סוגיה הקשורה לשאלת זמינות התכנים לא תטופל מול הנהלת האתר – אלא מול חברת VIMEO  בלבד או כל אדם או יישות אחרת מטעמה.
 12. הגישה לקורסים המוצעים באתר תינתן אך ורק לכל מי שהסדיר את התשלום עבורו – בין אם בתשלום מיידי ובין אם בתשלומים – וזאת רק לאחר קבלת אישור העסקה כפי שתתקבל אצל הנהלת האתר מחברת האשראי או מכל גורם רלוונטי ומוסמך אחר. 
 13. יובהר למען הסר כל ספק כי התשלום בעבור השירותים או הקורסים המוצעים באתר נעשה בפלטפורמה חיצונית שאינה קשורה כלל להנהלת האתר. אשר על-כן, ועל-אף היותו של אתר The Brand Online מאובטח לא תהה הנהלת האתר אחראית לכל נזק או פגיעה שעלולים להיגרם כתוצאה מתהליך התשלום בעבור השירותים או הקורסים המוצעים באתר.
 14. עם רכישת הקורס ייחשפו הסרטונים בפני הרוכשים בכמה פעימות ולא בבת אחת וזאת משום הבחירה המקצועית המודעת לחשוף את הסרטונים בהדרגה כך שתוכלו לתרגל, להפנים ולהטמיע את החומר הנלמד – ולא ללכת לאיבוד. למען הסר ספק,  לא תהה לרוכשים כל טענה, דרישה או תביעה כלפי צוות האתר באם סברו בטעות כי ייחשפו לכל הסרטונים בעת ובעונה אחת.
 15. הגישה לתכני הקורס תינתן לפרק זמן קצוב של שנה וחצי (540 ימים) מהרגע בו נרכש הקורס. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הגישה לתכני הקורסים המאוחסנים באתר VIMEO או לכל תוכן אחר המופיע באתר ללא התראה מוקדמת – ובפרט לאחר שנה וחצי (540 ימים) מהרגע בו נרכש הקורס.
 16. למען הסר ספק יובהר לכל כי הגישה לתכני הקורסים המוצעים באתר אינה מוענקת ללא הגבלת זמן ו\או לכל החיים. , הארכת תוקפה של ההצעה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של של הנהלת האתר ובכל מקרה לא תהיה למשתמש האתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר או מי מטעמו.  
 17. במידה ונתקלתם בקושי כלשהו בהתחברות לאזור הקורסים תוכלו לפנות להנהלת האתר באמצעות פרטי ההתקשרות המוצגים בדף "צור קשר" ונעשה ככל יכולתנו על מנת לסייע לכם. ואולם, יובהר כי כל עניין הגישה לאזור התלמידים והקורסים מתבסס על תקינותו של תוסף וורדפרס ייעודי שנרכש לצורך כך בעבור תרומה כספית. אשר על כן, גם אם חוויתם קושי בהתחברות לאזור הסטודנטים והקורסים לא תהה לכם בשום מצב כל תביעה, טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר או מי מטעמו.
 18. במסגרת השירותים המוצעים באתר מוצעת ל-100 הרוכשים הראשונים של הקורסים בלבד באתר שעת ייעוץ אחת בלבד ללא תשלום. למען הסר ספק, אורכה של שעת ייעוץ אחת יעמוד על 60 דקות. יצוין כי הנהלת האתר רשאית להפסיק את ההצעה הזו מכל סיבה שהיא וללא התראה מוקדמת. בה בעת, הארכת תוקפה של ההצעה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של של הנהלת האתר ובכל מקרה לא תהיה למשתמש האתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר או מי מטעמו. 
 19. שעת הייעוץ ללא תשלום תינתן במתכונת מקוונת (אונליין) בלבד (ולא פרונטלית) וזאת תוך שימוש בפלטפורמה חיצונית שתוסכם בין מפעילי האתר לבין רוכשי הקורס. התיאום הלוגיסטי של מועד שעת הייעוץ ייעשה בין הצדדים אך בכל מקרה כל תיאום שכזה יהיה כפוף למגבלות לוח הזמנים של מעניק שעת הייעוץ ובכל מקרה אין הנהלת האתר ו\או מי מטעמה שיעניקו את שעות הייעוץ מחויבים לקבל כל בקשה שהיא לתיאום שעת ייעוץ בשעה מסוימת או במועד מסוים. 
 20. היה ותואמה שעת ייעוץ מקוונת יהיה רשאי מקבל הייעוץ לבטלה תוך פרק זמן שלא יפחת מ-24 שעות ממועד קיומה. כל ביטול שיפחת מפרק הזמן הנקוב בסעיף זה עלול לגרור חיוב בסכום סמלי של 100 שקלים חדשים. משתמש שביטל שעת ייעוץ שתואמה לו בנסיבות שלא אושרו על ידי הנהלת האתר לפנים משורת הדין עלול לאבד את זכותו לשעת ייעוץ נוספת לאור הביטול שהנו שקול להפרת ההסכם
 21. הנהלת האתר ו\או מי מטעמה שיעניק את שעת הייעוץ רשאים לבטל את שעת הייעוץ שתואמה עד לשעתיים לפני מועד קיומה. היה ובוטלה שעת הייעוץ שתואמה נוכח אילוצי הנהלת האתר \ מפעיליו או מי מטעמו שיעניקו שת הייעוץ – הרי שיהיה זכאי מקבל הייעוץ לתיאום של שעה נוספת ללא עלות כאמור בסעיף 17 להסכם זה. ואולם, בכל מקרה לא יהיה זכאי מקבל הייעוץ בכל מקרה שהוא לפיצוי או שיפוי כלשהו בגין ביטול השעה.  
 22. במסגרת הקורסים המוצעים באתר זה בחרה הנהלת האתר לאפשר לרוכשי הקורסים לבצע מטלות שיסייעו בהטמעת החומר הנלמד. כמות המטלות והיקפן נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר ו\או מנהלי הקורסים ו\או מפעילי האתר
 23. משתמשי האתר ורוכשי הקורסים לא יהיו מחויבים בהגשת המטלה לעיונו של מנהל הקורס. 
 24. היה ובחרו להגיש את המטלה לעיונו של מנהל הקורס – יקבלו מענה מקצועי למטלה שהוגשה תוך פרק זמן של עד עשרה ימים – ובכל מקרה לא פחות מ-5 ימי עסקים. כל מענה מוקדם יותר ייחשב כחריג וככזה הניתן לפנים משורת הדין. יצוין כי המשוב המקצועי על המטלות שיוגשו לא יכללו ציון – אלא משוב מילולי מקצועי. 
 25. למען הסר ספק, הנהלת האתר ו\או מפעילי ומנהלי הקורס ו\או מי מטועמו  לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק שעלולים להיגרם כתוצאה מהמשוב המקצועי שיינתן במטלות. 
 26. בכל מקרה שהוא לא תהה למשתמשי האתר מגישי המטלות ורוכשי הקורסים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר, מנהלי הקורסים או מי מטעמו. 
 27. האתר עשוי להכיל קישורים אלקטרוניים (Link) לאתרים חיצוניים – וזאת לצד קישורים חיצוניים שעשויים להפנות מאתרים אחרים אל האתר בו אתם גולשים כעת. הקישורים  הללו אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר. למען הסר ספק, אין הנהלת האתר אחראית בשום תרחיש או מקרה לכל מידע המצוי באתרים אלה – והנהלת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל פגיעה או נזק שעלול להיגרם כתוצאה מכניסה לאתרים אלה – בין אם לפני ההגעה לאתר – ובין אם לאחר עזיבתו.
 28. ככל שהאתר יאפשר השארת תגובות גולשים, יובהר כי אין הנהלת האתר אחראית לתכני התגובות ו\או לכל הנאמר בהם במישרין או בעקיפין – וכי הנכתב הנו באחריות הכותבים בלבד.
 29. ככל שתעניק הנהלת האתר את האפשרות לפרסם טורי דעה \ מאמרים \ תכנים אחרים שנכתבו על ידי גורמים חיצוניים ו\או כותבים אורחים, לא תהיה הנהלת האתר וצוותו אחראים לתוכן הדברים ולכל נזק או פגיעה שעלולים להיגרם מהם.
 30. כלל התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של The Brand Online (אלא אם צוין אחרת) ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בהסכם זה. כל האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל אלא אם צוין אחרת, ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהנהלת האתר.
 31. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לצלם, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש מנהלת האתר.
 32. המשתמש באתר מתחייב להימנע מביצועה של כל פעילות אסורה ו\או פלילית – ויובהר למען הסר ספק כי באם ייעשה כן – יהיה חשוף לאחריות פלילית או אזרחית בהתאם להוראות הדין הישראלי.
 33. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום ולמנוע גישה כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו, כתובת ה-MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק הסבר אשר מקובל על הגולש.
 34. יובהר כי פרטי החובה היחידים שאותם תתבקשו למסור באתר The Brand Online הם שם (פרטי ו\או משפחה), טלפון ודוא"ל – וזאת לצד שם משתמש וסיסמה שתצטרכו לבחור כדי לתחבר לאזור הלימוד והקורסים. תוכלו להתחבר לאזור הלימוד והקורסים רק לאחר שתבחרו שם משתמש וסיסמה שתשמש אתכם. צוות האתר רשאי לעיין במידע זה – אך לא ייעשה בו שימוש למטרות פרסומיות אלא אם אישרתם זאת במפורש על-ידי סימון תיבת ההסכמה או באמצעות הסכמה מפורשת אחרת.  
 35. ניתן לבקש את הסרתכם מרשימת התפוצה הפרסומית-שיווקית בכל רגע נתון – וצוות האתר יעשה ככל יכולתו על מנת להיענות לבקשה בהקדם האפשרי. ככל שפרט כלשהו הגיע ללא כוונת מכוון לרשימת התפוצה הפרסומית-מסחרית אנו מפצירים בכם לפנות אלינו בהקדם ולבקש את הסרתו. יובהר כי בכל מקרה לא תהה למשתמשי האתר או גולשיו כל טענה, דרישה או תביעה לצוות האתר ביחס לאמור בסעיף זה.
 36. צוות האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר מפני גורמים בלתי-מורשים. ואולם, הנהלת האתר וצוותו שומרים לעצמם את הזכות למסור את המידע לצד שלישי מורשה ככל שהדבר יידרש על-פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת.  
 37. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי שאינו מורשה להשיג גישה למידע באופן או צורה כלשהם, מוסכם בזאת כי לגולשים, למשתמשים ולחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר בהקשר זה.
 38. מבלי לפגוע בתנאי מדיניות הפרטיות המובאים בנפרד באתר זה, יובהר למען הסר ספק כי בעצם השימוש באתר, מביעים משתמשי האתר וגולשיו  את הסכמתם לשימוש בקבצים, תוכנות וכלים העלולים לסייע בצבירת מידע מידע על תנועתם ופעילותם באתר – וזאת לרבות ממשקי סטטיסטיקה פנימיים שנועדו על מנת לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים. 
 39. מבלי לפגוע בתנאי מדיניות הפרטיות המובאים בנפרד באתר זה, יובהר למען הסר ספק כי בעת השימוש באתר עלולים להישתל במחשבכם קבצי COOKIES המאפשרים צביעה ו\או סימון של כתובת ה- IP או כל אמצעי זיהוי אחר. בעצם השימוש באתר יובהר כי גולשי האתר ומשתמשיו מסכימים למדיניות זו וכי הם יוכלו להסיר את קבצי ה-COOKIES הללו  בהסתמך על הוראות הדפדפן והיצרן.
 40. מבלי לפגוע בתנאי מדיניות הפרטיות המובאים בנפרד באתר זה, יובהר למען הסר ספק כי בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר, המידע הנצבר הוא אנונימי לחלוטין ואינו  מכיל בו את שם הגולש או כל פרט מזהה קונקרטי אחר.
 41. למען הסר ספק יובהר כי עם רכישתו של הקורס לא ניתן יהיה לבטל את העסקה וזאת משום החשיפה המיידית לסרטוני ההדרכה – מקצתם או כולם כאחד. 
 42. בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים  בלבד במחוז תל אביב.
 43. המשתמשים מתחייבים לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שעלולים להיגרם כתוצאה מהפרת תנאי השימוש הללו.
 44. למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור בהסכם זה לעיל בכדי לגרוע או לפגוע מכל הסכמה אחרת בין הנהלת האתר וצוותו למשתמש.
 45.  לכל פנייה הקשורה לתכנים המתפרסמים באתר תוכלו לפנות למספר הטלפון 054-4886796 או לתיבת המייל ygankin@gmail.com. הכתובת למשלוח מכתבים היא כצנלסון 128, גבעתיים.