בין לקוחותינו

הרשימה המוצגת להלן הנה חלקית בלבד מפאת היותנו חתומים על הסכמי סודיות שטרם פג תוקפם. מעבר לכך יש לציין כי עבודת הייעוץ והליווי על חלק מהלקוחות המוצגים מטה בוצעה כחלק מהמעטפת הארגונית של המכללה לניו-מדיה וזאת מתוקף היותו של יורי גנקין מ-The Brand – יועץ ומרצה בכיר מטעם המכללה לניו-מדיה.

הגיע הזמן לשבור דיסטנס